Wewnątrzszkolny System Oceniania (w Statucie I Społecznej Szkoły Podstawowej STO)

Z przyjemnością informuje o kontynuacji opieki stomatologicznej realizowanej przez Centrum Medyczne Corten Dental dla Państwa uczniów.  Jest nam niezmiernie miło, że niebawem odwiedzą Państwo naszą placówkę i spotkamy się z dziećmi i młodzieżą, a działania przez nas podjęte przyczynią się do wzbogacenia ich wiedzy z zakresu dbania o higienę jamy ustnej.

Opiekę w roku szkolnym 2023/2024 pragniemy rozpocząć od działań profilaktycznych w gabinecie w Radomiu, ul. Malczewskiego 29. Udzielane będą świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do 18 lat, w tym wizyty adaptacyjne, nauka prawidłowego szczotkowania zębów, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Wszystkie świadczenia są bezpłatne w ramach koszyka świadczeń NFZ.

Dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia badań przez nasze zespoły medyczne jest podpisana zgoda rodzica (poniżej w załączniku).

Karta Młodego Pacjenta, którą otrzymuje uczeń na pierwszej wizycie diagnostycznej, zawiera jego indywidualny plan leczenia i zalecenia.

Rodzice w dowolnym momencie mogą podjąć leczenie dziecka bezpłatnie w dedykowanym gabinecie stomatologii dziecięcej Corten Dental.

Dziecko może skorzystać z nieograniczonej liczby wizyt w gabinecie stomatologii dziecięcej ze wszystkich świadczeń dostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem wycieczki do gabinetu stomatologicznego będzie uświadomienie konieczności dbania o zęby i higienę jamy ustnej oraz przestrzegania zdrowej diety. Dzieci będę miały okazję zobaczyć sprzęt i narzędzia, którymi na co dzień w swojej pracy posługuje się dentysta.

Drogą przypomnienia podkreślam, że podejmowane przez nas działania wynikają z ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019r. oraz zawartej w tym obszarze umowy, dlatego udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy, prosimy zatem  dyrekcję o dopilnowanie 100% frekwencji uczniów w badaniach (wyjątek stanowi brak zgody ze strony rodzica w formie pisemnej lub nieobecność dziecka). Działania przez nas prowadzone są realizowane jako projekt Ministerstwa Zdrowia, wiąże się to z raportowaniem i statystykami z każdej placówki oświatowej.

W sprawie umówienia terminu wizyty lub ewentualnych pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 575 561 929 – Ewelina Wąsik