DYŻURY NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(ostatnie poniedziałki wymienionych miesięcy od godz. 17.00-18.00)

29 października 2018 roku

26 listopada 2018 roku

17 grudnia 2018 roku

24, 25 stycznia 2019 roku – zebrania semestralne

25 marca 2019 roku

29 kwietnia 2019 roku

13 maja 2019 roku

03 czerwca 2019 roku – zebrania z rodzicami