Ogłoszenie

W związku z egzaminami ósmoklasistów informujemy, że dni 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć. Szkoła nie zapewnia opieki.