KALENDARZ ROKU I DNI WOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1903.09.2018r.
2.Wszystkich Świętych01.11.2018r.
3.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych02.11.2018r.
4.Zimowa przerwa świąteczna23.12 – 31.12.2018r.
5.Nowy Rok01.01.2019r.
6.Ferie zimowe28.01 – 10.02.2019r.
7.Rekolekcje wielkopostne06.03 – 08.03.2019r.
8.Egzamin ósmoklasisty/dni wolne dla uczniów klas: 0 – VII15.04 – 17.04.2019r.
9.Wiosenna przerwa świąteczna18.04 – 23.04.2019r.
10.Święto Pracy01.05.2019r.
11.Święto flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych02.05.2019r.
12.Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja03.05.2019r.
13.Boże Ciało20.06.2019r.
14.Zakończenie roku szkolnego 2018/1921.06.2019r.