Szkolny konkurs plastyczny „Kim chcę być w przyszłości?”

Konkurs plastyczny „Kim chcę być w przyszłości” organizowany jest w ramach realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego.

Uczestnicy:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

Warunki konkursu:

  • prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu,
  • każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię, nazwisko oraz klasę).

Techniki i format prac:

  • dowolna płaska technika plastyczna,
  • format prac A4.

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych uczniów,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania zainteresowań za pomocą ekspresji plastycznej,
  • zachęcenie uczniów do planowania własnej przyszłości edukacyjno – zawodowej,
  • szerzenie wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 16.05.2022 r.        

Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy: Klaudia Kuśmierz, Katarzyna Zdral,  Kinga Gospodarczyk, Olga Gieroń.