Konkurs kuratoryjny z biologii 2023/2024

Maria Łobodzińska – uczennica z klasy 8a wykazała się ogromną determinacją w pokonywaniu kolejnych etapów konkursu kuratoryjnego z biologii, uzyskując tym samym tytuł laureata.
Konkurs obejmował etap szkolny, który odbył się w październiku, poprzez etap rejonowy, który miał miejsce w grudniu, a zakończył się etapem wojewódzkim, który uczennica pisała w marcu w Warszawie.
Najpierw Marysia musiała zagłębić się w budowę człowieka, później poszerzała wiedzę z zakresu grzybów, bakterii, protistów, roślin i zwierząt, a na końcu były prawa Mendla, choroby genetyczne, ewolucja i ekologia.
Dyplom laureata otwiera przed Marysią możliwość wyboru dowolnego liceum w Radomiu i Warszawie, bez względu na osiągnięte wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

Życzymy dalszych sukcesów!!!