Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
„Portret mojego nauczyciela”

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu są uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu. 
Grupa I – klasy 0 – III 
Grupa II – klasy IV – VIII

Cele konkursu:

rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów, 
kształtowanie twórczej interpretacji tematu, 
rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Warunki konkursu:

prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu, 
każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię, nazwisko oraz klasę).

Techniki i format prac:

dowolna płaska technika plastyczna, 
format prac A4

Kryteria oceny prac:

zgodność z tematyką, 
oryginalność pomysłu, 
ciekawa technika.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 11.10.2019 r. 
Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:

Klaudia Kuśmierz 
Katarzyna Zdral 
Aleksandra Kowaleczko


Wyniki powiatowego konkursu plastycznego pt.: „Palma, Pisanka i Karta ze Świąt”

Dnia 15 kwietnia Dom Kultury Borki  ogłosił wyniki powiatowego konkursu plastycznego pt.: „Palma, Pisanka i Karta ze Świąt”. Wyróżnienie z naszej szkoły zdobyła Natalia Szczubiecka z kl. 1a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolny konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA KARTA I OZDOBA WIELKANOCNA”

Cele konkursu:
– Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów;
– Przedstawienie spojrzenia dziecka jako wrażliwego obserwatora na świat zewnętrzny.

Uczestnicy:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV-VI I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

Warunki konkursu:
– Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna;
– Prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do 12.04.2019 r.

Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Szkolny konkurs plastyczny „ZWIASTUNY WIOSNY”

Cele konkursu:
– Propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
– Uwrażliwienie na piękno wiosennej przyrody;
– Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz umiejętności manualnych.

Uczestnicy:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV- VI I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

Warunki konkursu:
– Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna, format A4;
– Prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do 12.04.2019 r.

Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

OLIMPUSEK z języka angielskiego

22 marca 2019 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 po raz pierwszy sprawdzą swoje umiejętności językowe w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego.

Trzymamy kciuki za naszych odważnych milusińskich.

Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego

Dnia13 marca 2019 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi: zagadki, rebusy, wykreślanki i inne zadania z „pułapkami” ortograficznymi. Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Oto zwycięzcy w klasach II:

I miejsce Klara Wilkowska
II miejsce Hanna Kobacka
III miejsce Zuzanna Jabłońska, Marek Fosiewicz
Wyróżnienie: Bartosz Mazurkiewicz

Oto zwycięzcy w klasach III:

I miejsce Natasza Pysiak, Maria Łobodzińska
II miejsce Anastazja Czerniawska, Agata Grel
III miejsce Wojciech Kowal
Wyróżnienia: Zuzanna Andruszuk, Adam Chyc

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele nauczania integracyjnego.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe.

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie i raz jeszcze gratuluję zwycięzcom.
Organizator konkursu: Halina Gotowała

 

Wyniki szkolnego etapu konkursu YLE Mover i Fly

1 marca br. uczniowie klas V i VIII wzięli udział w kolejnej edycji konkursów YLE Movers oraz Fly to PET organizowanych przez Centrum Egzaminacyjne City College
w Radomiu. Najlepsi okazali się: Konstancja Glibowska Wojciech Grabkowski oraz Alicja Stańczyk i Jan Wójcicki i to oni wezmą udział w finałowym etapie konkursu
w siedzibie Centrum.

Życzymy powodzenia.

I etap Międzyszkolnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych

27 lutego w naszej szkole odbył się pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych, w którym udział wzięło 36 uczniów z klas IV-VI
oraz 10 uczniów z klas VII-VIII.  Do kolejnego etapu zakwalifikowali się Aleksandra Syta i Adrian Kobacki oraz Paweł Pająk i Aleksander Gałek.

Trzymamy kciuki  27 marca i życzymy powodzenia w drugim etapie, który odbędzie się w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu.

Regulamin konkursu recytatorskiego „KTO  TY  JESTEŚ,  POLAK MAŁY….”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem „Kto ty jesteś, Polak mały …”.

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowego
i materialnego dorobku narodowego oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Rok 2018 był Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. Kierując się słowami Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” tegoroczny konkurs recytatorski pod hasłem „Kto Ty jesteś, Polak mały…” chcemy poświęcić literaturze przypominającej dzieciom i młodzieży ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenia.

Wybierzcie i przedstawcie najpiękniejsze teksty literackie dowolnych autorów z dowolnej epoki, opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę, emocje, poświecenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
– promowanie talentów recytatorskich,
– wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
– popularyzacja literatury pięknej.

Kryteria oceny recytacji:
– wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
– opanowanie pamięciowe utworu,
– trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
– kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
– ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa: 
Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach:
klasy 0 – I
klasy II – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII

Recytatorzy ze starszych grup wiekowych zaprezentują wiersz lub fragment prozy. Uczniowie z klas 0 – III zaprezentują wiersz. Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści, tak, by ujmowały temat szeroko. Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobranie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów). Recytacje niezgodne z tematyką konkursu będą dyskwalifikowane.

Czas trwania prezentacji:
Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:
0 – III ok. 2 min.
IV – VI 4 – 5 min.
VII – VIII 5 – 6 min.

Szczegółowych informacji dotyczących doboru repertuaru udzielą nauczyciele poloniści, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego oraz biblioteka szkolna.

Ocena występu:
Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie specjalnie w tym celu powołane jury. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć w obcowaniu z literaturą.
Jury wyłoni troje laureatów na każdym poziomie wiekowym:
klasy 0 – I
klasy II – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidywane są również wyróżnienia.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
Konkurs realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Terminy:
Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów z rąk p. Dyrektor 01kwietnia 2019 r. (możliwość zmiany terminu)

Szkolny konkurs ortograficzny „Mały mistrz ortografii”

Dnia 04.03.2019r. odbędzie się konkurs ortograficzny „Mały mistrz ortografii” dla uczniów klasy II i III.
Konkurs  odbędzie się na trzeciej godz. lekcyjnej tj. od 9.50 do 10.35 w sali klasy IIIa i w sali klasy IIa.

Szkolny konkurs polonistyczny
„100-lecie Niepodległości.”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowania historią oraz językiem ojczystym.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie literackiej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Praca powinna mieć formę wierszowanego utworu literackiego (wiersz, fraszka, itp.) 
Praca powinna zawierać od 4 do 8 wersów. 
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli historii i języka polskiego (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu

Szkolny konkurs plastyczny
„Ojcowie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i plastyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej postaci związanej z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna. Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli Historii (Marcin Gawryjołek) i Plastyki (Aleksandra Kowaleczko) (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs plastyczny
„100-lecie Niepodległości.
Kokarda narodowa”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej polskiej kokardy narodowej z uwzględnieniem rocznicy 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Technika wykonania prac jest dowolna. Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli Historii i Plastyki (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs informatyczno – plastyczny
na „LOGO upamiętniające
100 – lecie odzyskania niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii, plastyki i informatyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie  za pomocą technik informatycznych lub plastycznych logoupamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, rysunek, szkic, rzeźba, płaskorzeźba oraz inne techniki plastyczne lub informatyczne). Format wykonania prac jest dowolny. 
Na  końcu pracy lub w nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),
Informatyki (Agnieszka Miecznikowska) .

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs plastyczny
„100 – lecie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę. 
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i plastyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej 
  w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej postaci, organizacji lub wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, rzeźba, obraz, rysunek, collage itp.). Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy  do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs informatyczny
„100 – lecie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i informatyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie  za pomocą technik informatycznych postaci, organizacji lub wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, strona www, animacja, prezentacja multimedialna, gierka, filmik, mem, itp.). Format wykonania prac jest dowolny.
Na  końcu pracy lub w nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę.
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy  do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),
Informatyki (Agnieszka Miecznikowska) .

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania
Close Menu