DZIEŃ OTWARTEGO UMYSŁU 
w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Radomiu

Ratujmy planetę! Jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony klimatu.

W dniach 4-8.11.2019r. odbędzie się konkurs wielozadaniowy kończący się wypełnieniem krzyżówki. Haseł należy szukać w kodach QR schowanych
w szkole (odczytywanie z użyciem aplikacji na telefonie – w tych dniach można używać telefonów tylko do odczytu kodów). Opiekun – p. Karasińska Aneta
Nagroda: ocena cząstkowa z biologii i przyrody.

Dodatkowo można wykonać projekt, który polega na stworzeniu prototypu maszyny pomagającej w ratowaniu planety (materiały recyklingowe). Opiekun – p. Dorota Szymaniak

Koordynatorem akcji jest p. Magdalena Olszak

Organizatorzy Miesiąca Otwartych Umysłów: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej (KFON), Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka, Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO).