Opiekę medyczną w naszej szkole sprawuje

p. Teresa Kowalska


Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny jest:

wtorek 8.00 – 12.00
czwartek 10.30 – 15.00


PLANOWANE TERMINY FLUORYZACJI ZĘBÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DLA KLAS  I-VI

01.10.2019
12.11.2019
17.12.2019
28.01.2020
10.03.2020
21.04.2020