Podsumowanie zbiórki karmy i akcesoriów na rzecz bezdomnych zwierząt radomskiego schroniska

Ogromy sukces zbiórki przeprowadzonej w Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej pokazał jak wielkie serce mają nasi uczniowie. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać ponad pół tony karmy (588,92 kg). Podczas kiermaszu uczniowie zebrali 3494,36zł. Za te pieniądze została zakupiona karma, która pomoże bezdomnym psom
i kotom przetrwać zimę. Klasa 5 A wygrała  w konkursie na największą ilość zebranej karmy: 152,5 kg. Natomiast klasa 4 B zebrała najwięcej pieniędzy podczas kiermaszu: 527,62 zł. Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włączenie się w akcję.

Organizatorzy