Program stypendialny Marszałka województwa mazowieckiego

W tym roku szkolnym uczennica klasy 8b Olga Synowiecka pod kierunkiem nauczyciela j. angielskiego, Pani Julity Sulikowskiej realizowała program stypendialny. Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2021/2022 obejmował przygotowanie 3 gier edukacyjnych i dwóch słowników (polsko- angielskich) dla uczniów klas 6-7 z biologii na temat: układu pokarmowego człowieka oraz kręgowców stałocieplnych W dniu dzisiejszym Olga podsumowała swoje działania na forum szkoły przedstawiła prezentację i przeprowadziła quizy tematyczne. Serdecznie gratulujemy osiągnięć i zachęcamy wszystkich uczniów do podejmowania tego typu wyzwań.

Poniżej przedstawiamy linki do prezentacji i gier przygotowanych przez uczennicę.

Układ pokarmowy. Słownik polsko-angielski.