Zbieramy na rozbudowę szkoły

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich do zrzutki na rozbudowę naszej szkoły. Jesteśmy szkołą społeczną, więc sami musimy zapewnić sobie środki finansowe. Od Państwa dobrej woli oraz chęci realnej pomocy zależy sukces całego przedsięwzięcia.

Dzięki wszystkim Darczyńcom mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować zamierzony cel. Liczymy na Państwa pomoc i dziękujemy za okazane serce i zrozumienie.

Link do strony poniżej:

https://zrzutka.pl/rozbudowa-szkoly


Szanowni Państwo!

          Od wielu lat nasza szkoła dynamicznie się rozwija, czego dowodem są liczne sukcesy Państwa dzieci i coraz wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych.

          Zarząd, dyrekcja wraz z nauczycielami i we współpracy z Państwem zabiegają o optymalne warunki do nauki naszych uczniów. Nadchodzący rok niesie nam nowe wyzwanie – konieczność rozbudowy budynku o nowe skrzydło. Mamy już: projekt rozbudowy, pozwolenie na budowę, wyłonionego wykonawcę, część funduszy oraz deklarację części rodziców dotyczącą zapewnienia materiałów potrzebnych do rozbudowy.

          Szkoła to nie tylko budynek, ale tworzący ją ludzie. Doświadczenie podpowiada nam, że nasi rodzice to ludzie otwarci i chętni do pomocy. Gorąco wierzymy, że zaangażują się Państwo w realizację tego projektu. Bez Państwa szkoła nie będzie się rozwijała, dlatego pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (w czwartek) o godzinie 17.00. Jego tematem będzie rozwój naszej szkoły, czyli przyszłość też Państwa dzieci.

          Nowe skrzydło jest koniecznie potrzebne, gdyż warunkuje rozwój szkoły i poprawność efektywnej nauki w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Zarząd SKT nr 158 STO

Dyrekcja


Mamy przyjemność zaprosić firmy specjalizujące się w realizacji robót budowlanych do udziału w konkursie

oferta na wybór

Wykonawcy inwestycji pn:
w zakresie robót związanych z wykonaniem

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dokumentacją Projektową w siedzibie naszej szkoły w godz.: 8.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ofert.

Z wyrazami szacunku

Barbara Deja

Dyrektor Szkoły