Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września według następującego harmonogramu:

8.00 – msza św. w kościele św. Piotra Apostoła

9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 0 – I

9.15 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II, III i IV

9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas V, VI, VII i VIII