Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych. Jest to jeden z pretekstów do promowania biblioteki i czytelnictwa. Nasza biblioteka jest otwarta i przyjazna dzieciom.
Biblioteka przygotowała szereg pomysłowych wydarzeń i atrakcji dla młodych czytelników naszej szkoły.

Akcja „Podaruj książkę bibliotece”

Wszyscy chętni mogli w ten sposób podzielić się z innymi dobrą książką, a tym samym sprawić bibliotece prezent.
Przez cały miesiąc uczniowie gromadzili w swoich salach lekcyjnych książki. Zebrane zostały pod koniec października i przeniesione do biblioteki szkolnej. Są to książki nowe lub przeczytane, ale w bardzo dobrym stanie.
Zebraliśmy około 400 książek.
Wśród nich znalazły się lektury szkolne, bajki, wiersze dla dzieci i powieści dla uczniów z klas starszych.
Klasy te w podziękowaniu otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pani Dyrektor zafundowała klasie, która zgromadziła najwięcej książek nagrodę rzeczową.
Akcja zakończyła się dużym sukcesem, dlatego postanowiono, że na stałe zagości w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Biblioteka szkolna składa serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom uczniów, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe.
Dzięki państwa życzliwości możliwe stało się wzbogacenie i odnowienie naszego księgozbioru.

Akcja „Magiczny czar książek”

Uczniowie klasy VIb Ola Syta i Adam Czerwiec czytali ulubione utwory uczniom klas pierwszych.
Celem akcji było nie tylko propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, ale również integrowanie uczniów starszych z  dziećmi młodszymi.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wprowadzali ich w zaczarowany świat bajek i baśni.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych utworów i bezbłędnie odpowiadały na pytania dotyczące ich treści.

Uczniom serdecznie dziękujemy.

Akcja „Słodkie wypożyczenia”

Wszyscy uczniowie wypożyczający z biblioteki szkolnej książkę w październiku byli częstowani słodyczami.

„Kiermasz Książki”

Po raz kolejny zorganizowano kiermasz książki – książki pochodziły z Księgarni i Hurtowni Taniej Książki w Tuliszkowie.
Współpracując z księgarnią z Tuliszkowa, biblioteka umożliwiła zakup tanich książek o bardzo różnorodnej tematyce: począwszy od lektur, słowników, atlasów, kolorowanek poprzez książki kulinarne, poradniki i literaturę młodzieżową i dziecięcą.

Kiermasz w szkole prowadziła biblioteka oraz uczennice klasy VIIIa Pola Nadgrodkiewicz i Aleksandra Kwiatkowska. 
Dziewczęta przez dwa tygodnie w czasie przerw sprzedawały książki. 
W podziękowaniu z rąk pani Dyrektor dziewczynki otrzymały nagrodę książkową i dyplom.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

„Warto mnie przeczytać”

Uczniowie mogli wpisywać tytuł i autora ulubionej książki na specjalnym plakacie pt. „Warto mnie przeczytać”. 
Plakat bardzo szybko zapełnił się propozycjami.
Uczniowie ze starszych klas najchętniej czytają książki o tematyce fantastycznej, natomiast uczniowie z klas młodszych najchętniej sięgają po serię „Dziennik Cwaniaczka”.

„Szklana kula” 

Na wszystkich uczniów kl. 0 – VIII czekała w naszej bibliotece szkolnej szklana kula z zagadkami.
Należało wylosować, odczytać zagadkę i pogłówkować, by ją odgadnąć!
Prawidłowa odpowiedź była nagrodzona.

„Bajeczna dyskoteka”

W tym wyjątkowym dniu uczniowie przebrani byli w przepiękne bajkowe stroje.  Głównym celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich, gdzie dobro wygrywa.
Dzieci wspaniale się bawiły. Doskonała atmosfera, ogrom włożonej pracy, to wszystko spowodowało niezapomniane chwile.

W organizacji imprezy pomagali chłopcy z klasy VIIIb, tj. Alek Gałek, Julek Jóźwiak, Bartek Lucedarski, Janek Majewski, Maciek Przychodzeń i Bartek Wójcik, uczniowie z klasy VIb – Ola Syta i Maks Różański oraz uczennice z klasy VII – Michalina Machnio i Laura Stanik.

Uczniom serdecznie dziękujemy za pomoc.

Konkursy czytelnicze:

W naszej szkole organizowano liczne wydarzenia promujące czytelnictwo, w których uczestniczyli uczniowie. 

„Książka – to mój przyjaciel” (zagadki literackie) – szkolny konkurs czytelniczy organizowany dla klasy I – III.
Uczniowie wykazali się wiedzą dotyczącą znajomości poszczególnych utworów, a także wykonali do nich ilustracje (konkursy plastyczne).

„Fajną książkę wczoraj przeczytałem” – konkurs ze znajomości wybranej książki.

„Z książką za pan brat” – konkurs organizowany dla klasy IV.

Na życzenie uczniów przygotowano test ze znajomości książek J. Flanagan „Zwiadowcy”
Czworo uczniów zgłosiło się do konkursu, wszyscy zostali nagrodzeni.

„Przysłowie prawdę ci powie” – konkurs ze znajomości przysłów dla uczniów kl. VI.
Celem konkursu jest pogłębienie stopnia znajomości przysłów i powiedzeń polskich, kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł wiedzy i pobudzenie szlachetnej rywalizacji poprzez naukę i zabawę. Do konkursu zgłosiło się sześciu uczniów klas szóstych.

Za udział w konkursach wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi nagrody książkowe.

Konkursy plastyczne:

„Bohaterowie legend polskich” lub „Fantastyczna postać” – postać z książki o tematyce fantastycznej – konkurs organizowany dla klasy I – III.

„Moja ilustracja do bajki” – konkurs organizowany dla klasy 0 – I.

„Postać z książki, którą uważam za najciekawszą” – praca plastyczna z plasteliny – konkurs organizowany dla klasy 0 – III.

Przez cały październik uczniowie klas młodszych pod kierunkiem nauczycieli przygotowywali dowolną techniką prace plastyczne na podstawie przeczytanych książek.
Prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

Konkurs literacki:

Wiersz, fraszka, opowiadanie lub piosenka o bibliotece – konkurs organizowany dla klas VI – VIII.
Celem konkursów było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach, mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich ciekawości czytelniczej, rozwijanie zainteresowań książką, rozbudzanie wyobraźni i pasji literackiej, inspirowanie uczniów do pracy twórczej.

Dla uczniów biorących udział w konkursie przygotowane były dyplomy i nagrody książkowe.

Na wszystkie konkursy napłynęło wiele ciekawych prac.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!