W dniu 7 października uczennice klasy VI B, w ramach wolontariatu, uczestniczyły w wydarzeniu w Galerii Słonecznej promującym program „Kompleksowe wspieranie zdrowia prokreacyjnego wśród mieszkańców Radomia”.

W ramach promocji wydarzenia wykonywano bezpłatnie badania krwi, udzielano porad dietetycznych, prowadzono szeroką akcję informacyjną dotyczącą niepłodności. Dziękujemy uczennicom, rodzicom oraz Pani dyrektor Barbarze Dei za pomoc i wsparcie w tym wydarzeniu.

Monika Bator -Gregorczyk i Klinika Bat-Med