Wybory Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

Wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach.

Po podliczeniu głosów nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca – Hanna Jamka – klasa 7a
Zastępca – Aleksandra Syta – klasa 8b
Sekretarz – Maks Różański – klasa 8b

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

Opiekun SU: dr Aneta Karasińska