Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

We wtorek, 15 października 2019 r., w I Społecznej Szkole Podstawowej odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Samorządu Uczniowskiego. Nowo zaprzysiężeni, po powtórzeniu za Panią dyrektor Barbarą Deją słów przysięgi, złożyli swoje podpisy pod aktem ślubowania. Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor, przypominając zebranym o roli, jaką odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu, jakim było osiągnięcie, tak dobrych wyników w wyborach, życzyła im owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Nowym przewodniczącym SU został Paweł Pająk z kl. 8. Do momentu zaprzysiężenie, obowiązki przewodniczącej pełniła Maria Szmeja z kl. 8. Dziękujemy dotychczasowemu SU za pracę na rzecz szkoły. Zastępczynią przewodniczącego zostala Hanna Jamka z kl. 6a, a skarbnikiem Aleksandra Syta z kl. 7b. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Aneta Karasińska.

Nowo wybranemu SU życzymy samych sukcesów! Nowy Samorząd uczniowski z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie będzie trzeba długo czekać.