Szanowni Państwo!

          Od wielu lat nasza szkoła dynamicznie się rozwija, czego dowodem są liczne sukcesy Państwa dzieci i coraz wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych.

          Zarząd, dyrekcja wraz z nauczycielami i we współpracy z Państwem zabiegają o optymalne warunki do nauki naszych uczniów. Nadchodzący rok niesie nam nowe wyzwanie – konieczność rozbudowy budynku o nowe skrzydło. Mamy już: projekt rozbudowy, pozwolenie na budowę, wyłonionego wykonawcę, część funduszy oraz deklarację części rodziców dotyczącą zapewnienia materiałów potrzebnych do rozbudowy.

          Szkoła to nie tylko budynek, ale tworzący ją ludzie. Doświadczenie podpowiada nam, że nasi rodzice to ludzie otwarci i chętni do pomocy. Gorąco wierzymy, że zaangażują się Państwo w realizację tego projektu. Bez Państwa szkoła nie będzie się rozwijała, dlatego pragniemy zaprosić na kolejne spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (w czwartek) o godzinie 17.00. Jego tematem będzie rozwój naszej szkoły, czyli przyszłość też Państwa dzieci.

          Nowe skrzydło jest koniecznie potrzebne, gdyż warunkuje rozwój szkoły i poprawność efektywnej nauki w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Zarząd SKT nr 158 STO

Dyrekcja