Kochane Dzieci! Przyjmijcie od nas życzenia w dniu Waszego święta