Dziwny dzień w naszej szkole

W dniu 11 marca 2020 r. Samorząd Uczniowski zorganizował „DZIWNY DZIEŃ”. Uczniowie, którzy byli dziwnie ubrani np. skarpetki nie do pary lub bluzkę na lewą stronę, byli zwolnieni z: niezapowiedzianych kartkówek, nieprzygotowań, pytania. Sale lekcyjne, korytarze szkolne zostały opanowane przez nietypowo wyglądających uczniów.

 „Dziwny Dzień” który po raz pierwszy obchodziliśmy w naszej szkole, wywołał w nas wiele radości i pobudził do kreatywnego myślenia oraz działania. Na pewno jeszcze nie raz go powtórzymy.