Mamy przyjemność zaprosić firmy specjalizujące się w realizacji robót budowlanych do udziału w konkursie

oferta na wybór

Wykonawcy inwestycji pn:
w zakresie robót związanych z wykonaniem

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konkursie zapraszamy do zapoznania się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dokumentacją Projektową w siedzibie naszej szkoły w godz.: 8.00 – 12.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ofert.

Z wyrazami szacunku

Barbara Deja

Dyrektor Szkoły