Podsumowanie konkursów matematycznych w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

 1. Olimpiada Matematyczna

Data konkursu: 28.10.2019r.

Liczba uczestników: 2

 Osiągnięcia:

Aleksandra Syta VIIb– przeszła do II etapu- rejonowego

 1.  Multitest Matematyczny

Data konkursu: 21.10.2019r.

Liczba uczestników: 24

 Osiągnięcia:

Aleksandra Syta VIIb- laureat

Iwo Sola VIIb- wyróżnienie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!


REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ 2019/2020
I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu

I. Cele konkursu:

– uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne,
– poprzez zmianę wystroju stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjającej nauce,
– motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.

II. Adresaci konkursu:

– adresatami konkursu są wszystkie klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Radomiu.

III. Nagrody:

– dla klasy, która zdobędzie najwięcej punktów.

IV. Czas trwania konkursu:

– rozpoczęcie w dniu 3.12.2019r.,
– zakończenie w dniu 30.05.2020r..

V. Komisja konkursowa:

Samorząd Uczniowski, opiekun samorządu uczniowskiego: Karasińska Aneta  i Pani dyrektor szkoły Barbara Deja.

VI. Zasady konkursu                                     

W konkursie ocenie podlegać będą:

CZYSTOŚĆ:

Czy uczniowie dbają o czystość w swojej sali, w czasie i po lekcjach (ławki, ściany, parapety, meble)? Czy jest w niej np. kosz na śmieci, czysta gąbka, odpowiednie miejsce na kredę itp.?

Jak ustawione są ławki i krzesła po lekcjach?
UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów!

WYSTRÓJ SALI ORAZ ATRAKCYJNE POMYSŁY NA DEKORACJE SALI:

Na wiele sposobów można ładnie urządzić wnętrze. Odpowiednio dobrane dodatki, mogą zdziałać cuda i nadać wnętrzu zupełnie nowy charakter. Urządzajcie sale według swoich upodobań, ale pamiętajcie o praktyczności. Im więcej osób zaangażuje się w realizację, tym lepiej. Każdy z Was może przedstawić Swój pomysł. Pamiętajcie o sprawnym zegarze!

 UWAGA! Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

KWIATY:

Nie jest tajemnicą, że mogą zdobić lub szpecić wnętrze. Komisja zwróci szczególną uwagę na kwiaty, nie liczy się ich ilość , ale ich wygląd, czystość i estetyka doniczek. 

Można zdobyć od 1 do 5 punktów.

Komisja konkursowa dokona oceny raz w miesiącu.

Po każdym miesiącu zostaną ogłoszone wyniki na tablicy ogłoszeń.

POWODZENIA!!!


Szkolny konkurs plastyczny „Karta ze świąt i ozdoba choinkowa”

 1. Cele konkursu:
 • kultywowanie wśród dzieci tradycji bożonarodzeniowej,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • rozwijanie wyobraźni, poczucia estetyki oraz umiejętności manualnych.

2. Uczestnicy:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV-VIII.

3. Warunki konkursu:
– prace plastyczne:

 • karta ze świąt: ilustracje opowiadające o świętach w formacie A4 (nie składamy kartki) wykonane kredkami lub farbami,
 • ozdoba choinkowa, dekoracja świąteczna: format dowolny oraz technika dowolna.

-uczeń wykonuje prace indywidualnie, zgodnie z tematem konkursu,
-wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, wiek.

4. Kryteria i czynniki wpływające na ocenę prac:

– stopień powiązania z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
– pomysłowość,
– estetyka i jakość wykonania.

Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatorów konkursu. Zostaną przekazane na kiermasz świąteczny  lub przesłane na powiatowy konkurs plastyczny.

Prace należy dostarczyć w terminie do 06.12.2019

Organizatorzy:  Katarzyna Zdral, Aleksandra Kowaleczko, Klaudia Kuśmierz


Konkurs Olimpusek z języka angielskiego

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie z języka angielskiego Olimpusek. Konkurs odbędzie się dnia 08.01.2020 r. Prosimy o zgłoszenia do dnia 01.12.2019 r. oraz wpłatę 10 zł do nauczycieli języka angielskiego.
Jednocześnie przypominamy o ogromnym sukcesie naszych uczniów w zeszłorocznej edycji konkursu. Uczniowie Cezary Kramarski (obecnie klasa 2b) oraz Antoni Otoliński zostali laureatami tego ogólnopolskiego konkursu. Cezary zajął 3 miejsce, a Antoni 7.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w tegorocznej edycji.


Stypendiada Wczesnoszkolna

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym: Stypendiada Wczesnoszkolna dla klas drugich i trzecich. Uczniowie mogą wziąć udział
w każdym z niżej wymienionych konkursów. Koszt każdego konkursu to 9zł.
10 XII 2019r. – konkurs czytelniczy „Abecadło”
11 XII 2019r. – konkurs ortograficzny „Ortografek”
12 XII 2019r. – konkurs matematyczny „Plusik”
Prosimy o zgłoszenia uczniów i wpłaty do wychowawców do 12.11.2019r. Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie www.stypendiada.pl

Organizatorzy: mgr A. Kaczmarek, mgr D. Jamka


Konkurs fotograficzny „Żywe obrazy”

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 0-8.
 2. CELE KONKURSU:
 • rozwijanie kreatywności,
 • kształtowanie twórczej interpretacji tematu,
 • rozwijanie zainteresowania malarstwem.

3. Uczniowie przygotowują „kopię” obrazu wykorzystując własne pomysły oraz swój wizerunek.

4. TECHNIKA I FORMAT: Praca powinna być przedstawiona za pomocą fotografii. Prezencja wykonana przez uczestnika powinna bardzo dokładnie przypominać obraz wybranego malarza i musi być przedstawiona w przestrzeni 3D. Prosimy o dostarczenie zdjęcia oryginału obrazu oraz zdjęcia wykonanego przez uczestnika (format zdjęć: 20×30) wraz z tytułem i autorem prezentowanego dzieła.

5. W KONKURSIE OCENIANE BĘDĄ: dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac.

7. Jury konkursu przyzna I, II, III miejsce. Jury może przyznać również wyróżnienia.

8. Prace wykonane i podpisane należy dostarczyć do Organizatorów do 25.11.2019r.

Organizatorzy konkursu: p. Dagmara Jamka p. Anna Kaczmarek


Zapraszamy do udziału w konkursach niepodległościowych

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach plastycznych o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Cele konkursów:
– kształtowanie poczucia tożsamości oraz postawy patriotycznej
– popularyzacja wiedzy o Polsce Niepodległej
– pobudzanie wrażliwości historycznej oraz estetycznej
– rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów

Tematyka konkursów:

1. Konkurs „Najpiękniejsza kokarda narodowa”.
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas0-3 oraz 4-8
format kokardy: nieprzekraczający A4

2. Konkurs na formą przestrzenną upamiętniającą odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 4-8
technika: rzeźba, makieta, instalacja artystyczna lub inna dowolna forma przestrzenna
format rzeźby, nieprzekraczający wym.: szer. 30 cm, wys. 30 cm, gł. 30 cm
format makiety, nieprzekraczający wym.: szer.50 cm, dł. 50 cm

3. Konkurs rysunkowy/malarski/graficzny upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8
technika: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, techniki mieszane, dowolna technika płaska
format: min. A4, maks. A1

Kryteria oceny prac konkursowych:
– oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu
– zgodność pracy z tematyką konkursu
– walory artystyczne pracy, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania

Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dn. 12 listopada.
Uczniowie klas 0-3 przekazują prace do nauczyciela świetlicy.
Uczniowie klas 4-8 przekazują prace do nauczyciela historii lub plastyki.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 listopada 2019 roku.

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatorów konkursu.

Organizatorzy konkursu: p. Marcin Gawryjołek, p. Aleksandra Kowaleczko, p. Klaudia Kuśmierz


Regulamin konkursu świetlicowego

W ubiegłym roku świetlica szkolna organizowała konkurs pt.: „Wzorowy świetlik”. Wychowawcy świetlicy wybierali wzorowych uczniów uczęszczających do świetlicy i nagradzali ich nienaganną postawę dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. W tym roku szkolnym również kontynuujemy wybór takich osób.

 1. W konkursie na Wzorowego Świetlika biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. Konkurs trwa od września do czerwca bieżącego roku szkolnego.
 2. Celem konkursu jest:
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego i cichego zachowania się w świetlicy szkolnej;
 • Wdrażanie do samodzielnego organizowania zajęć w czasie wolnym;
 • Mobilizowanie do aktywności podczas różnorodnych zajęć świetlicowych.

3. Wzorowy Świetlik:

 • Bierze aktywny udział w zajęciach świetlicowych: zajęciach żywego słowa, zajęciach ruchowych, zajęciach plastyczno -technicznych oraz w grach i zabawach;
 • Zawsze sprząta po sobie, dba o porządek wokół siebie;
 • Pomaga w sprzątaniu świetlicy;
 • Zawsze używa zwrotów grzecznościowych;
 • Szanuje gry i zabawki oraz sprzęt sportowy;
 • Kulturalnie spożywa posiłek w wyznaczonym miejscu;
 • Chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach;
 • Nie bije i nie obraża innych;
 • Nie kłamie;
 • Nie używa wulgarnego słownictwa;
 • Nie biega po świetlicy i nie hałasuje;
 • Reaguje na prośby i polecenia wychowawców;
 • Wychodzi ze świetlicy tylko po uzgodnieniu z wychowawcą.

4. Podstawą do uzyskania tytułu Wzorowego Świetlika i otrzymania dyplomu oraz nagrody rzeczowej jest wybrana przez wychowawcę grupy świetlicowej (w porozumieniu z zespołem świetlicowym) osoba, która cechuje się: wysoką kulturą osobistą, przestrzega regulamin świetlicy, stosuje  formy grzecznościowe, ma bardzo dobre relacje z rówieśnikami, dba o estetykę, ład i porządek wokół siebie, posiada szacunek do swojej i cudzej własności, a  przede wszystkim angażuje się i aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz pracach podczas zajęć świetlicowych.

Organizatorzy konkursu:
p. Katarzyna Zdral
p. Klaudia Kuśmierz
p. Kinga Gospodarczyk
p. Aleksandra Kowaleczko


Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego
„Portret mojego nauczyciela”

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu są uczniowie I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu. 
Grupa I – klasy 0 – III 
Grupa II – klasy IV – VIII

Cele konkursu:

rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów, 
kształtowanie twórczej interpretacji tematu, 
rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Warunki konkursu:

prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu, 
każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię, nazwisko oraz klasę).

Techniki i format prac:

dowolna płaska technika plastyczna, 
format prac A4

Kryteria oceny prac:

zgodność z tematyką, 
oryginalność pomysłu, 
ciekawa technika.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do dnia 11.10.2019 r. 
Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:

Klaudia Kuśmierz 
Katarzyna Zdral 
Aleksandra Kowaleczko


Wyniki powiatowego konkursu plastycznego pt.: „Palma, Pisanka i Karta ze Świąt”

Dnia 15 kwietnia Dom Kultury Borki  ogłosił wyniki powiatowego konkursu plastycznego pt.: „Palma, Pisanka i Karta ze Świąt”. Wyróżnienie z naszej szkoły zdobyła Natalia Szczubiecka z kl. 1a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Szkolny konkurs plastyczny „NAJPIĘKNIEJSZA KARTA I OZDOBA WIELKANOCNA”

Cele konkursu:
– Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów;
– Przedstawienie spojrzenia dziecka jako wrażliwego obserwatora na świat zewnętrzny.

Uczestnicy:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV-VI I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

Warunki konkursu:
– Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna;
– Prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do 12.04.2019 r.

Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Szkolny konkurs plastyczny „ZWIASTUNY WIOSNY”

Cele konkursu:
– Propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;
– Uwrażliwienie na piękno wiosennej przyrody;
– Rozwijanie wyobraźni twórczej oraz umiejętności manualnych.

Uczestnicy:
– Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III oraz IV- VI I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

Warunki konkursu:
– Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna, format A4;
– Prace należy wykonać samodzielnie oraz zgodnie z tematem konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do 12.04.2019 r.

Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

OLIMPUSEK z języka angielskiego

22 marca 2019 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły z klas 1-3 po raz pierwszy sprawdzą swoje umiejętności językowe w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek z języka angielskiego.

Trzymamy kciuki za naszych odważnych milusińskich.

Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego

Dnia13 marca 2019 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy rozwiązywali karty pracy, które zawierały między innymi: zagadki, rebusy, wykreślanki i inne zadania z „pułapkami” ortograficznymi. Zwycięzcami zostali uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Oto zwycięzcy w klasach II:

I miejsce Klara Wilkowska
II miejsce Hanna Kobacka
III miejsce Zuzanna Jabłońska, Marek Fosiewicz
Wyróżnienie: Bartosz Mazurkiewicz

Oto zwycięzcy w klasach III:

I miejsce Natasza Pysiak, Maria Łobodzińska
II miejsce Anastazja Czerniawska, Agata Grel
III miejsce Wojciech Kowal
Wyróżnienia: Zuzanna Andruszuk, Adam Chyc

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele nauczania integracyjnego.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Zwycięzcy dyplomy i nagrody książkowe.

Dziękuję wszystkim za udział w konkursie i raz jeszcze gratuluję zwycięzcom.
Organizator konkursu: Halina Gotowała

 

Wyniki szkolnego etapu konkursu YLE Mover i Fly

1 marca br. uczniowie klas V i VIII wzięli udział w kolejnej edycji konkursów YLE Movers oraz Fly to PET organizowanych przez Centrum Egzaminacyjne City College
w Radomiu. Najlepsi okazali się: Konstancja Glibowska Wojciech Grabkowski oraz Alicja Stańczyk i Jan Wójcicki i to oni wezmą udział w finałowym etapie konkursu
w siedzibie Centrum.

Życzymy powodzenia.

I etap Międzyszkolnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych

27 lutego w naszej szkole odbył się pierwszy etap Międzyszkolnego Konkursu o Krajach Anglojęzycznych, w którym udział wzięło 36 uczniów z klas IV-VI
oraz 10 uczniów z klas VII-VIII.  Do kolejnego etapu zakwalifikowali się Aleksandra Syta i Adrian Kobacki oraz Paweł Pająk i Aleksander Gałek.

Trzymamy kciuki  27 marca i życzymy powodzenia w drugim etapie, który odbędzie się w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Radomiu.

Regulamin konkursu recytatorskiego „KTO  TY  JESTEŚ,  POLAK MAŁY….”

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim pod hasłem „Kto ty jesteś, Polak mały …”.

11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowego
i materialnego dorobku narodowego oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Rok 2018 był Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości. Kierując się słowami Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” tegoroczny konkurs recytatorski pod hasłem „Kto Ty jesteś, Polak mały…” chcemy poświęcić literaturze przypominającej dzieciom i młodzieży ważne dla naszego narodu i państwa wydarzenia.

Wybierzcie i przedstawcie najpiękniejsze teksty literackie dowolnych autorów z dowolnej epoki, opowiadające o Polsce, potrzebie wolności, które najpełniej oddają patriotyzm, bohaterstwo, siłę, wiarę, emocje, poświecenie i zaangażowanie narodu na przestrzeni wieków.

Cele konkursu:
– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
– kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
– promowanie talentów recytatorskich,
– wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
– popularyzacja literatury pięknej.

Kryteria oceny recytacji:
– wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
– opanowanie pamięciowe utworu,
– trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
– kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
– ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa: 
Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs przebiegać będzie w 4 kategoriach:
klasy 0 – I
klasy II – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII

Recytatorzy ze starszych grup wiekowych zaprezentują wiersz lub fragment prozy. Uczniowie z klas 0 – III zaprezentują wiersz. Przy doborze repertuaru prosimy zwrócić uwagę na wartości artystyczne wybieranych tekstów, a także na zawarte w nich treści, tak, by ujmowały temat szeroko. Jak co roku, komisja zwracać będzie szczególną uwagę na dobranie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora. Wybrany fragment prozy powinien stanowić zamkniętą, opatrzoną pointą całość (gdy tekst jest zbyt długi, można dokonać skrótów). Recytacje niezgodne z tematyką konkursu będą dyskwalifikowane.

Czas trwania prezentacji:
Nieprzekraczalny czas trwania prezentacji utworów:
0 – III ok. 2 min.
IV – VI 4 – 5 min.
VII – VIII 5 – 6 min.

Szczegółowych informacji dotyczących doboru repertuaru udzielą nauczyciele poloniści, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego oraz biblioteka szkolna.

Ocena występu:
Uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie specjalnie w tym celu powołane jury. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy sukcesów i pięknych przeżyć w obcowaniu z literaturą.
Jury wyłoni troje laureatów na każdym poziomie wiekowym:
klasy 0 – I
klasy II – III
klasy IV – VI
klasy VII – VIII

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidywane są również wyróżnienia.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania.
Konkurs realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Terminy:
Konkurs odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów z rąk p. Dyrektor 01kwietnia 2019 r. (możliwość zmiany terminu)

Szkolny konkurs ortograficzny „Mały mistrz ortografii”

Dnia 04.03.2019r. odbędzie się konkurs ortograficzny „Mały mistrz ortografii” dla uczniów klasy II i III.
Konkurs  odbędzie się na trzeciej godz. lekcyjnej tj. od 9.50 do 10.35 w sali klasy IIIa i w sali klasy IIa.

Szkolny konkurs polonistyczny
„100-lecie Niepodległości.”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowania historią oraz językiem ojczystym.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie literackiej setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Praca powinna mieć formę wierszowanego utworu literackiego (wiersz, fraszka, itp.) 
Praca powinna zawierać od 4 do 8 wersów. 
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli historii i języka polskiego (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu

Szkolny konkurs plastyczny
„Ojcowie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i plastyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej postaci związanej z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna. Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli Historii (Marcin Gawryjołek) i Plastyki (Aleksandra Kowaleczko) (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs plastyczny
„100-lecie Niepodległości.
Kokarda narodowa”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia. 
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas I – III I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 1)
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu
  (kategoria wiekowa 2)

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej polskiej kokardy narodowej z uwzględnieniem rocznicy 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Technika wykonania prac jest dowolna. Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły. 
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do wychowawców (klasy I – III) lub do nauczycieli Historii i Plastyki (klasy IV – VIII).

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs informatyczno – plastyczny
na „LOGO upamiętniające
100 – lecie odzyskania niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii, plastyki i informatyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie  za pomocą technik informatycznych lub plastycznych logoupamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, rysunek, szkic, rzeźba, płaskorzeźba oraz inne techniki plastyczne lub informatyczne). Format wykonania prac jest dowolny. 
Na  końcu pracy lub w nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),
Informatyki (Agnieszka Miecznikowska) .

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs plastyczny
„100 – lecie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę. 
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i plastyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej 
  w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie w formie plastycznej postaci, organizacji lub wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, rzeźba, obraz, rysunek, collage itp.). Format wykonania prac jest dowolny.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę. 
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy  do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania

Szkolny konkurs informatyczny
„100 – lecie niepodległości”

Organizatorzy:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu.

Cel konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę.
 2. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych uczniów oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski; rozwijanie zainteresowań z dziedziny historii i informatyki.
 3. Konkurs ma charakter edukacyjny – prezentuje dokonania artystów młodego pokolenia.
 4. Konkurs skierowany jest do:
 • uczniów klas IV – VIII I Społecznej Szkoły Podstawowej w Radomiu.

REGULAMIN
Założenia ogólne, wytyczne

Tematyka – Przedstawienie  za pomocą technik informatycznych postaci, organizacji lub wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polskę w 1918 roku.
Technika wykonania prac jest dowolna (plakat, strona www, animacja, prezentacja multimedialna, gierka, filmik, mem, itp.). Format wykonania prac jest dowolny.
Na  końcu pracy lub w nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora, wiek, placówkę, klasę.
Przekazane  prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych szkoły.  
Konkurs ma charakter indywidualny – uczestnik może być autorem tylko jednego dzieła.

Termin oddawania prac – 05.11.2018 r. Prace oddajemy  do nauczycieli:
Historii (Marcin Gawryjołek),
Plastyki (Aleksandra Kowaleczko),
Informatyki (Agnieszka Miecznikowska) .

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
 • poprawność merytoryczna
 • czytelność przekazu
 • estetyka wykonania