Obchody Święta Niepodległości

W dniu 10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tradycyjnie już, nasi uczniowie, mimo epidemicznych utrudnień, wzięli udział w cyklicznej akcji „Do Hymnu!” w cyklicznej akcji „Do Hymnu!”. W ramach akcji wszyscy uczniowie o godz. 11:11 odśpiewali hymn państwowy.

W ramach obchodów szkolnych zorganizowano konkursy patriotyczne: na najładniejszą kokardę narodową (i też to one ozdobiły stroje galowe) oraz na pracę plastyczną upamiętniającą odzyskanie niepodległości.

Nasza szkoła, jak co roku, udowodniła swą postawę patriotyczną i okazała szacunek do symboli i barw narodowych. Za godną postawę dziękują organizatorzy.