Prezentujemy wybrane prace uczniów uczęszczających na koło fotograficzne, wykonane podczas II semestru.