Świąteczny Szkolny Turniej Szachowy

W turnieju brało udział 29 osób z klas 1-3, uczęszczających na koło szachowe. 10 osób otrzymało nagrody rzeczowe, natomiast każdy uczestnik upominek.

1 miejsceJan Dąbrowski
2 miejsceMarysia Chojnacka
3 miejsceJulian Kobza