Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

W środę 20 października 2021 r. o godz. 11.20 w I Społecznej Szkole Podstawowej STO odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Ta ważna dla całej społeczności szkolnej uroczystość, przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Najpierw wspólnie zaśpiewano Hymn Polski, następnie dokonano prezentacji składu Rady SU, wymieniając funkcje poszczególnych osób, kończąc na słowach przysięgi wypowiedzianych przez nowych członków Samorządu i złożeniu przez nich podpisów na Akcie Zaprzysiężenia. Na zakończenie głos zabrała p. dyrektor Barbara Deja, która przypomniała zebranym o roli, jaką odgrywa SU, o prawach i obowiązkach związanych z pracą w Radzie SU, pogratulowała jej nowym członkom sukcesu oraz życzyła im satysfakcjonującej pracy.