Zbiórka dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Radomiu

Po raz kolejny w I Społecznej Szkole Podstawowej została przeprowadzona zbiórka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu. Pomimo pandemii, udało nam się zebrać ok 100 kg suchej karmy, puszki, koce i akcesoria. Zostały one przekazane potrzebującym zwierzętom. Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za włączenie się w akcję.
Organizatorzy