Nasza misja:

» Dajemy rodzicom i dzieciom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą.
» Tworzymy dla dzieci dobre warunki do wszechstronnej, rzetelnej nauki.
» Dbamy o dzieci, ich zdrowie, prawidłowy rozwój i wykształcenie oraz prawo do radości i uśmiechu.
» Jako odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń, staramy się kształtować system nauczania zgodny z podstawowymi zasadami pedagogiki.