Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

Szanowni Państwo!

Nasi uczniowie ponownie osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty w mieście: 82,6.

Z ogromną dumą i radością prezentujemy średnie wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Naszym absolwentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów na dalszej drodze edukacji!